• Welcome to PiBoSo Official Forum. Please login or sign up.
 
May 31, 2020, 04:16:19 pm

News:

Forum registration problem: https://forum.piboso.com/index.php?topic=8372.0


Catalan Translation

Started by Manu, March 02, 2018, 06:30:35 pm

Previous topic - Next topic

Manu

March 02, 2018, 06:30:35 pm Last Edit: July 14, 2018, 07:32:55 pm by Manu
Traducció al català per a la Beta 14.


Per instal·lar col·locar l'arxiu català.str a: C:\Program Files (x86) \GP Bikes \gpbikes \ui (Crear la carpeta ui si no existeix)

Un cop col·locat entrar al joc i canviar l'idioma en el perfil.

Manu


Oriol

Hola Manu, tens el ts o el discord per a poder parlar?