• Welcome to PiBoSo Official Forum. Please login or sign up.
 
February 08, 2023, 04:59:13 PM

News:

World Racing Series beta14 available! :)


Catalan Translation

Started by Manu, March 02, 2018, 06:30:35 PM

Previous topic - Next topic

Manu

March 02, 2018, 06:30:35 PM Last Edit: July 14, 2018, 07:32:55 PM by Manu
Traducció al català per a la Beta 14.


Per instal·lar col·locar l'arxiu català.str a: C:\Program Files (x86) \GP Bikes \gpbikes \ui (Crear la carpeta ui si no existeix)

Un cop col·locat entrar al joc i canviar l'idioma en el perfil.
It's Easier to Fool People Than It Is to Convince Them That They Have Been Fooled.

Manu

It's Easier to Fool People Than It Is to Convince Them That They Have Been Fooled.

Oriol

Hola Manu, tens el ts o el discord per a poder parlar?